Kullanılan sterilizasyon yöntemi ne olursa olsun geçerliliğinin gösterilmesi ve kayıt altına alınmasına gerekmektedir.

Otoklavlar EN 13060 ve EN 285 standartlarına göre valide edilmektedir. Sizin tesisinizde gerçekleştirilecek çalışmalar sonrasında toplanan numuneler AYA laboratuvarlarında analiz edilerek tüm sonuçlar raporlanmaktadır.

Otoklav validasyonu çalışması için aşağıdaki adımlar izlenmektedir;

  • Yapılacak çalışmanın detaylarını ve hedeflerini içerir validasyon protokolünün hazırlanması,
  • Cihaz prob doğrulamasının gerçekleştirilmesi (opsiyonel),
  • Vakum testinin (Bowie-Dick) gerçekleştirilmesi,
  • Isı penetrasyonu için (boş/dolu) tekrarlı döngüler gerçekleştirilmesi,
  • Bu döngüler esnasında standartlara uygun sayıda bağımsız datalogger ile sonuçların kayıt altına alınması,
  • Tüm süreci sonuçları ile birlikte anlatır validasyon raporunun hazırlanması.

Yukarda bahsi geçen tüm çalışmaların raporları Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

Çalışma Süresi

4-6 Hafta

Start typing and press Enter to search