Temizoda sınıfına giren tüm mahallerin, temiz alanların, ameliyathanelerin, yoğun bakım ünitelerinin, TPN dolum odalarının vs. alanların performans nitelendirme çalışmaları kapsamında standartların istediği testler son teknoloji cihazlar ile gerçekleştirilmektedir.

Temizoda validasyonu çalışması için aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Hava debisi, hava akış hızı, hava değişim sayısı ve hava aynılığının ölçülmesi,
  • Mahaller arası basınç farklarının ölçülmesi,
  • HEPA ve ULPA filtre donanımı sızdırmazlık testi,
  • Partikül sayımı ve sınıflandırması,
  • Sıcaklık ve nem ölçümü,
  • Hava akış görselliği testi,
  • Dekontaminasyon/geri kazanım testi,
  • Ses seviyesinin ölçülmesi,
  • Biyokontaminasyon testleri,

Yukarda bahsi geçen tüm çalışmaların raporları Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

Kullanılan Standartlar:

TS EN ISO/IEC 17020: 2012 Uygunluk Değerlendirilmesi-Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi için Şartlar

TS EN ISO 14644-1: 2001 Temiz Odalar ve Bu Odalarla Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar Bölüm 1- Hava Temizliğinin Sınıflandırılması

TS EN ISO 14644-2: 2006 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar Bölüm 2: ISO 14644-1’e Sürekli Uygunluğun Sınanması İçin Deney ve İzleme Şartları

TS EN ISO 14644-3: 2006 Temiz Odalar ve Bunlarla İlgili Kontrollü Ortamlar Bölüm 3- Deney Metotları

IEST-RP-CC006.3: 2004 Testing Cleanrooms

IEST-RP-CC034.3: 2009 Hepa and Ulpa Filter Leak Test

VDI 2083-Part 3: 2005 Cleanroom Technology Metrology and Test Methods

Eudralex Volume 4: 2008 Medicinal Product for Human and Veterinary Use Annex 1

FDA c GMP: 2004 Sterile Drug Products Produced by Aseptic Processing

DIN 1946-4: 2008 Ventilation and Conditioning-Part 4: VAC Systems in buildings and rooms used in the health care sector

T.C. Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği

T.C. Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

T.C. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları

Çalışma Süresi

Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Start typing and press Enter to search