Çeker ocakların etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığı ve standart kriterlere uygunluğu son teknoloji cihazlar ile teyit edilmektedir.

Çeker ocak validasyonu çalışması için aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Alarm fonksiyonları testi,
  • Hava hızı testi,
  • Basınç düşüm testi,
  • Hava karakteristiğinin görselleştirilmesi testi,
  • Egzoz hava hacmi testi,

Yukarda bahsi geçen tüm çalışmaların raporları Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

Kullanılan Standartlar:

TS EN 14175 – 1 Çeker Ocaklar Bölüm-1 Terimler ve Tarifler

TS EN 14175 – 2 Çeker Ocaklar Bölüm 2: Güvenlik Kuralları ve Performans Özellikleri

TS EN 14175 – 3 Çeker Ocaklar Bölüm-3 Tip Test Yöntemleri

TS EN 14175 – 4 Çeker Ocaklar Bölüm-4 Yerinde Deney Yöntemleri

MD 15128           Laboratory Fume Hoods

Çalışma Süresi

Ayrıntılı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Start typing and press Enter to search