Biyoyük testi, non-steril bir ürün üzerindeki yaşayan canlı mikroorganizmaların sayısının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Sterilizasyon validasyonu çalışmalarına başlamadan önce gerçekleştirilir. Bazı yöntemlerde izlenecek yol bu test sonucuna göre belirlenir. Mikroorganizmalar üründen manuel-otomatik çalkalama, vorteksleme, parçalama, yıkama veya swab yöntemi ile alınabilir.

Kullanılan Standart

TS EN ISO 11737-1-Tibbi cihazların sterilizasyonu – Mikrobiyolojik metodlar – Bölüm 1: Ürün üzerindeki mikroorganizma populasyonunun tesbiti

TS EN ISO 11737-1-Sterilization of medical devices – Microbiological methods – Part 1: Determination of a population of microorganisms on products

Çalışma Süresi

Raporlama ile birlikte 8 gün

Start typing and press Enter to search